Anders Bergström– Mellan 1 januari och 31 december 2007 tappade vi 34 168 medlemmar. Men vi har sett ett trendbrott med ett minskat tapp sedan oktober.

Vad beror trendbrottet på?
– Förhoppningsvis beror det på att vi är bättre på att rekrytera nya medlemmar plus att vi arbetar bättre internt ut mot medlemmarna.

Hur många nya medlemmar fick ni 2007 jämfört med tidigare år?
– Vi fick drygt 26 000 nya medlemmar 2007, och det är något färre än vad vi fått tidigare. Men också där har vi sett en positiv trend sedan oktober.

Kommunals a-kassa har tappat mer än 65 000 medlemmar mellan mars 2006 och december 2007 – varför har förbundet tappat färre?
– Det är väsentligt fler som har lämnat a-kassan än förbundet. Det beror bland annat på att vi genomförde möjligheten att kvarstå i förbundet men lämna a-kassan.

Hur mycket har intäkterna minskat till följd av medlemstappet?
– Nettoförlusten för förbundet är ungefär 1000 kronor per medlem. Det ger ungefär 34 miljoner kronor som vi annars hade kunnat använda till verksamheten.

Vad får det för konsekvenser?
– Vad som hänt är att vi har gjort besparingar i budgeten. Det handlar om stora belopp men förhoppningsvis ska vi klara av att ge en bra service åt medlemmarna ändå. Besparingarna går rakt över verksamheten, tidigare har vi till exempel haft ett litet överskott som gått till konfliktfonden, det har vi inte längre.

Samtidigt köpte Kommunal reklamutrymme för 18 miljoner kronor förra året. Är det väl använda pengar?
– Absolut. Vi hade avsatt 50 miljoner kronor i tidigare budgetar för opinionsbildning så det är pengar vi har sparat ihop tidigare.