När Maria Larsson (kd) talade till sina partikamrater på Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar pläderade hon för ”Trygghetsboenden” som nästa steg i regeringens äldresatsning.
– Byggandet av fler äldreplatser i särskilt boende har tagit fart, sade hon.
Som stöd för det senare påståendet berättade hon att 77 kommuner ”redan” kommit in med ansökan om ekonomiskt stöd till 3201 nya platser. Regeringen har avsatt 500 miljoner till ny och ombyggnad av äldreboenden.

Om några dagar presenterar dock Äldreboendedelegationen, som led av Barbro Westerholm, en rapport till Maria Larsson med ett helt annat budskap. Enligt vad KA erfar så säger delegationen där att det inte är möjligt att visa vilken effekt stödet har haft efter så kort tid.
Delegationen har bland annat haft kontakt med länsstyrelserna landet runt som handlägger stödet. Enligt en insatt källa har projekten ofta varit planerade före stödet presenterades.
– Det är svårt att bedöma hur stor del av nytillskottet av särskilda boendeformer som är en direkt följd av stödet efter så kort tid. En del av ansökningarna som inkommit till länsstyrelsen och en del projekt som påbörjats har varit planerade tidigare, är delegationens slutsats.

Vi har under måndagen förgäves försökt att få Maria Larsson att svara på våra frågor.