I maj räknar regeringen med att försöksverksamheten ska starta. Runt 1500 personer ska beredas plats och få stöd och hjälp i form av individuella insatser. Insatserna ska enligt Cristina Husmark Pehrsson röra sig om stöd- och terapi, utbildning och jobbmatchning.
De grupper som prioriteras är personer som har varit sjukskrivna i över två år, personer med tidsbegränsad sjuk- och aktivitetsersättning samt unga under 30 år med aktivitetsersättning.

Socialförsäkringsministern poängterade att hon tycker att ungdomar borde vara en prioriterad grupp.
– ­ De har fått aktivitetsersättning istället för stöd och hjälp och insatser. Alla unga med sjuk- och aktivitetsersättning gör mig orolig. Det är ett inhumant sätt att välkomna unga in i vuxenvärlden, säger Cristina Husmark Pehrsson.

De län som ingår i försöket som pågår 2008-2009 blir Stockholm, Göteborg, Dalarna och Västerbotten.
Försöksverksamheten kommer att anordnas av privata aktörer; det kan handla om privata företag, sociala företag eller ideella organisationer. Husmark Pehrsson lyfte särskilt fram de sociala företagen som en viktig aktör.

Hur länge den enskilde individen som längst ska kunna delta i verksamheten är ännu inte klart. Regeringen ska nu fila på detaljerna. Vad som står klart är att deltagarna behåller den ersättning de får från försäkringskassan under tiden, och att ingen kommer att tvingas att delta.