-­ Det var inget vi precis räknat med, säger Catharina Wall, undersköterska och arbetsplatsombud vid lasarettets närsjukvård.
Bara timmar innan landstinget, den 22 januari, skulle fatta beslut om att säga ja till personalens begäran om att få sköta driften av närsjukvården i ett eget bolag, en så kallad avknoppning, blev det känt att ett annat vårdbolag i Östergötland skulle överklaga ärendet till länsrätten.

Därmed drog landstinget tillbaka beslutet för att i varje fall tills vidare slippa en juridisk process. På torsdagen har de fackliga organisationerna informerats.
– ­ Här om dagen kändes det lite som att ”nu är det kört”. Men efter den här informationen känns det inte riktigt lika hopplöst. Det stora problemet är att alla planer och tankar på att utveckla verksamheten nu står och trampar säger Catharina Wall.

Landstinget i Östergötland har nu tre olika alternativ som man ska fundera över fram till nästa möte i hälso- och sjukvårdsnämnden i mars:
1. Fatta beslutet om avknoppning trots allt, och försöka vinna den juridiska processen i länsrätten.
2. Inleda en upphandlingsprocess
3. Driva vidare närsjukvården i egen regi.

– ­ Vi vill försäkra oss om, innan vi väljer hur vi ska gå vidare, att en domstol inte ska kunna tvinga oss att genomföra en upphandling, säger Christian Gustavsson (m) vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i landstinget Östergötland.

En upphandling är inget som Kommunals medlemmar vid lasarettet är intresserade av, enligt Catharina Wall.
– ­ Det skulle vara en väldigt otrygg situation att hamna i, säger hon.
Mycket talar för att det kan bli svårt att driva igenom ett personalövertagande.
Avknoppningar anses av jurister som landstingspolitikerna talat med vara en juridisk gråzon.
– ­ Det finns väldigt lite juridiskt stöd för att genomföra avknoppning, säger Christian Gustavsson.
Bakgrunden är ett vallöfte från de borgerliga partierna om privatiseringar i sjukvården.
Sveriges Kommuner och Landsting vill inte ge några rekommendationer men håller på med en utredning om avknoppningar.