Fixelina (Homemaid), ett lokalt företag Dignicare, båda med kollektivavtal, och ett nystartat personalägt företag var populärast som arbetsgivare när de cirka 80 i Nackas kommunala hemtjänst tvingades välja.
– Vi var väl sju som valde Fixelina, vi var inställda på det från början, säger Ann-Helen Björkas som arbetar på Henriksdalsberget i centrala Nacka. Vi behöver nu bara arbeta var tredje helg, det är bra. En nackdel är att Fixelina inte har egna bilar, jag kanske måste använda min egen.

Ulrika Ramstam arbetar i Boo i Nacka. Den gruppen på 14 anställda enades om att de skulle hålla ihop och gå till det företag de flesta valde.
– Vi röstade, och det vägde mycket jämnt mellan HSB och Dignicare som finns här i Boo. Det blev Dignicare, och senast 1 april ska allt vara klart. I Saltsjöbaden har två i personalgruppen startat eget, och ca 15 har valt att följa med.

På Kommunals sektion i Nacka kommer man nu att hjälpa till att hitta arbete till dem som valt att stanna kvar i kommunen.
– Det kan vara anställda som har mindre än tre år kvar till pension, föräldralediga eller långtidssjukskrivna, säger Jane Cronhager, ordförande i sektionen. Jag tror det finns jobb till alla.
Kommunen har fem äldreboenden som drivs i egen regi.
 

Bakgrund

I oktober beslöt moderater och kristdemokrater i Nacka att lägga ner kommunens egen hemtjänst. Närmare 80 vårdbiträden och undersköterskor har fått välja arbetsgivare bland de cirka 50 hemtjänstföretag kommunen godkänt. Alla anställda får två års tjänstledigt från kommunen.