– Bristerna var inte så allvarliga att det fanns skäl att stänga förskolan eller ta ifrån dem tillståndet, säger Jukka Kuusisto, chef vid enheten för inspektion på Stockholms stads utbildningsförvaltning.
I en inspektionsrapport 2003 från stadens förskoleinspektörer vid det aktuella förskoleföretaget påpekas bland annat:
• att antalet barn per personal var högt.
• att andelen utbildad personal var lågt.
• brister i dokumentation av arbetssätt
• att målen för verksamheten inte var nedbrytbara till de enskilda förskolorna
Flera av bristerna återkommer i senare rapporter de sista två åren.
Någon större uppföljning av besöket 2003 gjordes aldrig. Det är först de sista två åren som återbesök har blivit en rutin hos förskoleinspektörerna.
– Före 2006 hade vi inte så stora möjligheter till återbesök. Vi har själva ansett att det är viktigt att vi kan göra det när det finns skäl för det, säger Jukka Kuusisto.

Nu kräver socialdemokraterna i Stockholms stad att rutinerna skärps. Bland annat att oanmälda inspektioner ska göras.
– Om vi nu ska ha saker i privat regi så måste vi se till att vi har koll på verksamheterna, säger Roger Mogert, socialdemokratiskt oppositionsborgarråd och vice ordförande i Stockholms utbildningsnämnd.
Hur skulle en oanmäld inspektion ha kunnat förhindra de brott som den här ägaren är misstänkt för, skattebrott och bokföringsbrott?
– Det handlar inte bara om oanmälda inspektioner. Lagstiftningen måste skärpas.
Vore det inte bättre att kräva en offentlighetsprincip för privata företag som verkar i välfärdsektorn så att det blir full insyn i hur skattepengarna används?
– I princip är det så vi vill ha det. Vi ska ha samma insyn i privata bolag som i de kommunala verksamheterna. Man skulle kunna tänka sig att man kräver det i de avtal som skrivs med entreprenörerna.
Ni anklagar den borgerliga majoriteten i Stockholms stad för att inte agera, men redan 2003 fanns kritik mot det här förskoleföretaget i en tillsynsrapport från utbildningsförvaltningen, varför agerade inte socialdemokraterna då när ni var i majoritet tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet?
– Det finns absolut orsak att vara självkritisk. Vi har byggt upp system där vi inte har haft tillräcklig kontroll.

Jukka Kuusisto är inte säker på att den bästa vägen att gå är oanmälda inspektioner.
– Det beror på vad man vill titta på. När det gäller barnsäkerhet kan man säkert ha hjälp av oanmälda inspektioner. Men annars är tanken att inspektionerna också ska vara utvecklande för verksamheten och inte bara granskande. Generellt sett är det fler fördelar att göra inspektioner i samarbete med verksamheterna.
När det gäller den typen av brott som den häktade ägaren är misstänkt för går det inte att komma åt problemet via inspektioner, tror Jukka Kuusisto.
– Jag vet inte hur det är i fallet med förskolorna i Rinkeby/Tensta. Men generellt är det svårt att komma åt att någon uppsåtligt inte talar sanning med hjälp av inspektioner.