Försäkringskassan har frågat personer som nyligen beviljats sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspension) om de tror sig kunna återvända till arbetslivet. Totalt svarade 12 procent ja.
Av dem mellan 20 och 29 år svarade så många som 34 procent ja, och i gruppen 30-44-åringar sa 26 procent att de tror att de kan återgå till arbete.
– Av hela gruppen på 12 procent menade en majoritet att de behöver mycket insatser för att komma tillbaka och att de inte skulle klara det utan några insatser, säger Hanna Larheden.
Den insats som de främst efterfrågar är utbildning till annat yrke. Många vill också ha en stödperson. Endast 1,5 procent säger att de inte behöver någon särskild insats.

När deltagarna i undersökningen har fått svara fritt på vad som krävs för att de ska kunna börja arbeta igen kopplar många svårigheterna med att komma tillbaka till hur dagens arbetsmarknad ser ut:
– De blir inte insläppta idag. Kort sagt behövs det mycket högre flexibilitet från arbetsgivarens sida när det gäller arbetstider och en anpassning av arbetstakten som motsvarar den arbetsförmåga de har, säger Hanna Larheden.

En tidigare kommunanställd kvinna i undersökningen beskriver hur hon förlorade sin anställning när arbetsgivaren (en av de största kommunerna i Sverige) inte lyckades hitta ett enda jobb åt henne i hela kommunen som hon kunde utföra på 25 procent av en heltid.
– Väldigt många har en arbetsförmåga och vill använda den, men det är svårt att dra någon annan slutsats än att det då behövs en alternativ arbetsmarknad med statligt subventionerade löner. Det är inte reglerna som bromsar utan arbetsmarknadens oförmåga att släppa in och bereda plats, säger Hanna Larheden.

Imorgon torsdag 24 januari ska socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin presentera förslag till en ny försöksverksamhet för människor som varit långtidssjukskrivna.