Det jag berördes av var Acars osminkade redogörelse för sin uppväxt med misshandel och utanförskap i en förort. En förort snart etniskt rensad på svenskfödda. (Se inslaget på SVT.se.)
För övrigt den miljö där hans gäng i dag rekryterar sin nya bas av medlemmar, företrädesvis unga med invandrarbakgrund. Några ungdomar intervjuades i reportaget, att de såg upp till OG-ledaren var klart, liksom att någon av dem just nu inte var främmande för att själva gå in i OG och leva ett liv som brottslingar. Detta för att få respekt och beskydd i en miljö där, åtminstone de intervjudade ungdomarna framställde vardagslivet som fullt av kriminalitet.

Acar vill inte framställas som ett offer, men han såg själv ett tydligt vägval i sitt liv, sa han i intervjun med Uppdrag Gransknings reporter Lina Makboul.
Sommaren då han bodde några månader hos en familj i Småland fick han möta en trygg familj, som gav honom motbilder. Hade jag fått stanna där hade jag inte blivit kriminell, konstaterade han bestämt. Den delen av historien om hur pojken från en otrygg familj med  mycket våld hade en chans att komma bort, som myndigheterna inte hjälpte honom med, kommenterades inte närmare i den efterföljande intervjun med Göteborgs kommunalråd Göran Johansson (s).

Barnmisshandel är aldrig okej och barn måste få skydd och rätt till samma mänskliga rättigheter oavsett i vilken miljö eller familj de än växer upp, antingen det är Svenssons, överklass, eller marginaliserade familjer från andra länder. Att ta hänsyn till kulturella omständigheter för att urskulda missförhållanden är inte hjälpsamt, utan är att vända barnen ryggen. Det gäller antingen det handlar om pojkar som Denho och hans kompisar, som en gång varit små grabbar.

Eller om det handlar om tonårsflickor som ramlar ut från balkonger. Bara det senaste året utreddes fyra sådana ärenden, där flickor skadats efter fall från balkong, berättar SvD (080121). Gemensamt är att de lever i familjer som begränsar deras handlingsutrymme och frihet.  Häromdagen inträffade ett nytt fall,  då en flicka i Södertälje själv försökt rymma balkongvägen och fallit fem våningar. En flicka som fick dödliga skador efter ett fall från balkong. Pappan misstänktes för att ha försökt att mörda henne. Nu ska hon flytta hem till föräldrarna igen, enligt en dom i länsrätten. Flickan uppges vilja komma hem igen.

Hedersrelaterat våld i hemmet är svårt att komma tillrätta med, det visar bland annat mordet på Fadime Sahindal. De poliser som arbetar med frågan tycker inte att det blivit lättare, trots att politiker säger sig vilja ge frågan förtur.
Kriminalinspektör Kicke Åhré Älgamo arbetade tidigare med hedersrelaterat våld inom Rikskriminalpolisen, och nu gör hon samma sak i Stockholms stad.
Hon menar att de utsatta ungdomarna saknar samma rättigheter som andra barn.
– Det är så tragiskt. FN:s barnkonvention gäller inte för dem. På så sätt är omgivningen medskyldig, säger hon i SvD.

Även Denho Acar berättade om en balkongflykt under ett bråk med sin pappa. Pappan förnekar misshandel, men frågan kvarstår:Vad kan vi göra för att ge alla barn en chans att ta tillvara sina möjligheter?
Hur bryter vi ett utanförskap i förorten som gör de kriminella organisationerna till alternativa och rentav attraktiva arbetsgivare?
Barn behöver skydd från vuxnas våld, oavsett vem som utövar det. Och förortens unga behöver trygga förebilder och hjälp att möta ett alternativ till dagens gängkultur. De behöver framtidshopp för de är vår framtid.