– Om fler gamla utnyttjar hushållsnära tjänster med 50-procentigt skatteavdrag innebär det att kommunens hemtjänst avlastas, säger Bengt Nilsson, avdelningschef för äldreomsorgen i Östra Göinge.
Han säger att kommunen har problem med att rekrytera undersköterskor. Om hemtjänsten får mindre belastning innebär det en besparing för kommunen.
– Och kostnaden för de som behöver hemtjänst blir ungefär densamma.

Socialdemokraterna på riksnivå är dock kritiska till beslutet.
– Vi varnade för den här utvecklingen, säger Lars Johansson (s), vice ordförande i riksdagens skatteutskott. Den som har bäst ekonomi får då den bästa hjälpen, säger han till Sveriges Radio.