Monica Calderon
Monica Calderon, arbetsplatsombud Kommunal.

– Företaget utnyttjar barn och personal för att komma åt pengarna, säger en före detta anställd som vill vara anonym.
Den kvinnliga företagarens försvarare påpekar att brottsmisstankarna inte handlar om själva verksamheten i sig utan hur redovisningen i företaget har skötts.
– Hon förnekar brott, säger hennes advokat, Anders Malmsten.
Fackliga företrädare i Rinkeby säger att de flera gånger har talat med medlemmar som haft misstankar mot ägaren.
– Vi har reagerat på det medlemmar sagt till oss att man inte följt läroplaner och att maten varit dålig bland annat säger Monica Calderon, arbetsplatsombud och styrelseledamot i Kommunals sektion för västra Stockholm.

Kommunal har också påpekat för utbildningsförvaltningen i Stockholms stad samt för enskilda politiker att företaget borde granskas.
Ägaren till företaget, som driver sju förskolor, i Tensta och Rinkeby för barn med somalisk bakgrund, driver också ett vård- och omsorgsföretag med inriktning på hemtjänst.
Enligt kvinnans försvarare är vård- och omsorgsföretaget inte inblandat i utredningen.
Kommunalarbetaren har inte lyckats nå kammaråklagare Björn Rosenlöf, den som leder utredningen, för en kommentar.

Kommunal Stockholm driver
samtidigt ärendet om uppsägningarna gentemot arbetsgivaren. 12 av de 17 har medlemskap i Kommunal och facket har stämt företaget för brott mot medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd, i samband med uppsägningarna. Samtal om en så kallad förlikning (parterna gör upp innan fallet går till rättslig prövning) förs mellan jurister vid LO TCO rättsskydd och motpartens ombud.

Kommunals huvudskyddsombud i Rinkeby, Riitta Eddib, är upprörd över att Stockholms stad inte agerat trots att facket påtalat sina misstankar. Hon ifrågasätter insynen och kontrollen över privata företag i välfärdssektorn.
– Det är oerhörda brister när sådant här kan ske, att skattepengar kan föras ut från verksamheten på det här sättet, säger hon.
Socialdemokraterna i Stockholm kräver skärpta rutiner.
– Staden måste skärpa kontrollen av vart skattepengar tar vägen i de verksamheter som nu privatiseras i snabb takt, säger Leif Rönngren, s-politiker i Stockholm.

Kommunal Stockholm har dragit i gång ett projekt, ”Skummisar skor sig” som går ut på att ligga steget före och kartlägga de privata företagen på välfärdsområdet och kunna avslöja företag som fuskar eller bedriver verksamhet på något annat oegentligt sätt.
– Vi vill inte ha de här oseriösa arbetsgivarna i våra branscher. Och det ligger i våra medlemmars intressen att vi försöker kartlägga dem, säger Tom Jansson, ombudsman vid Kommunals Stockholm.

Skummisar skor sig

• Avdelning Stockholms styrelse fattade i höstas beslut om projektet "Skummisar skor sig" bland annat som ett resultat av det som hänt i det aktuella förskoleföretaget i Rinkeby och Tensta.

• Syftet med projektet är att kartlägga privata företag som arbetar med välfärdstjänster och försöka hitta de oseriösa företagen snabbare.

• I första hand ska företag inom skola, förskola och hemtjänst granskas.