Bakom krisen för den anrika skolan – där en gång skalden Dan Andersson studerade – finns flera orsaker.
En källa säger till Kommunalarbetaren att ekonomin varit i oordning under flera år men har nu ordnats upp. 2007 var dock ett ekonomiskt bättre år. LO:s ekonomichef Kjell Ahlberg ingår numera i skolans styrelse.

En viktig anledning till krisen är att LO och TCO förlorade drygt 170 000 medlemmar under 2007. Ledningen för skolan har också fått signaler om att fackförbunden för 2008 minskar sina utbildningar och konferenser vid arbetarrörelsen och fackets folkhögskola i Brunnsvik.
LO har också beslutat att alla fackliga utbildningar i deras regi ska koncentreras till Runöskolan som ligger betydligt närmare Stockholm.

För att skolan ska leva vidare anses nedskärningar av kostnader och personal nödvändiga.
– Brunnsvik måste leva kvar. Vårt mål är att skolan ska tas över regionalt. Brunnsvik behöver dock en upprustning och därför har LO skjutit till cirka 10 miljoner kronor, säger Leif Håkansson, LO:s tredje vice ordförande.

En av besparingarna som väckt mycket protester är att bibliotekarietjänsten ska försvinna och ersättas med ett kulturråd.
– Det är en skam att man tar bort hjärtat i verksamheten, säger Kommunal Dalarnas kulturansvariga, Suzanne Lazar.
– Utan biblioteket och den nuvarande bibliotekariens entusiasm för boken och läsandet och konsten, utan Brunnsviks tradition i arbetarlitteraturen, utan bildning i det fackliga arbetet, så dör ett av arbetarrörelsens äldsta flaggskepp, säger hon.