Förra året höjdes inte lönenivåerna. Istället utgick det engångsbelopp. Därmed gavs extra lång tid för de lokala löneförhandlingarna. Nu skulle det finnas tid för lokal fördelning av lönepotterna efter konstens alla regler Men trots det dröjer det med den nya lönen på flera håll.

I Avesta pågår fortfarande förhandlingarna.
– Vi har inte haft individuella löner tidigare, förklarar sektionsordförande Marian Hirsch. Arbetsgivaren vill införa sådana och då har vi haft lite frågetecken om det. Det är ett svårt tänk för oss: vad är det som ska generera högre lön, att man är någon klippa…eller vad är det för någonting?
– Medlemmarna är kluvna: är det verkligen olika löner som vi ska ha fast man jobbar på samma arbetsplats?
Facket träffar alla lönesättande chefer flera gånger för dialog. Och det tar tid. Dessutom började man förberedelserna så sent som i november. Innan dess har kommunen arbetsvärderat yrkena.
– Och den processen har också tagit mycket tid, säger Marian Hirsch.

Inte heller kommunalarna i Hässleholm som jobbar med barn och ungdom eller för tekniska förvaltningen får sina nya löner den här månaden.
– Det är väldigt dåligt tycker jag, säger Marianne Zackrisson, vice sektionsordförande.
Enligt henne beror det på att Barn- och ungdomsförvaltningen prioriterat lärarna:
– De ansåg att de inte hann med oss! Och ändå har de vetat om det sedan i maj. Det är inte alls roligt, säger hon.

I Lerum dröjer det också med de nya lönerna. I kommunen har man individuella löner. Cheferna fördelar lönehöjningarna.
– Men när kommunen gjorde en sammanställning visade sig att hela löneutrymmet inte var fördelat, berättar sektionsordförande Ingela Karlsson.
Det fanns alltså pengar kvar att fördela.
– Och då fick man gå en vända till och hinner inte med att bli klara i tid, säger hon. Det är ju viktigt att det blir riktigt. Och det har medlemmarna förståelse för.
– På skämt säger vi till kommunen att de kommer hamna på svarta listan.
– Vård och omsorgsförvaltningen i Åmål är inte färdiga. Det ligger ute hos cheferna och vi har inte fått något underlag att förhandla om, säger Annika Renström från Kommunals sektion.
Facket i Åmål förhandlar efter att kommunen lagt fram förslag. Och de bygger på vad enhetscheferna vill ge sina medarbetare för lön.
– Varför det dröjer vet jag inte. Vi har länge varit på och tjatat.