De nya reglerna för sjukskrivning som regeringen vill genomföra innebär sjukpenning med 80-procents ersättning i max ett år. Så har reglerna beskrivits.

Sanningen är dock att tiden med sjukpenning kan bli ännu kortare.
Ramtiden för de maximala 364 dagarna med sjukpenning är 450 dagar, vilket betyder att man går bakåt i tiden och räknar hur många dagar man tidigare haft sjukpenning.
– Det stämmer, en person som tidigare varit sjukskriven inom ramtiden räknar med de dagarna. Men har man inte varit sjukskriven i 87 dagar får man en ny period med 364 dagar, säger Leif Westerlind, ämnesråd på socialdepartementet.

Som exempel kan vi ta Pavel som påbörjar en lång sjukskrivningsperiod. Förra året var han sjukskriven i 200 dagar.
•    Om han hinner arbeta i minst 87 dagar innan den långa sjukskrivningen påbörjas får han rätt till 364 dagar med sjukpenning.
•    Men om han arbetar färre dagar innan han blir sjuk på nytt, exempelvis 60 dagar, dras hans tidigare 200 dagar bort från de 364, vilket betyder endast 164 dagar med sjukpenning med 80 procent av hans sjukpenninggrundande inkomst.