SVAR: Fem år är den längsta tiden som får överhoppas för att klara ett arbetsvillkor. Det innebär att när din sjukperiod har överhoppats måste du året innan perioden klara ett arbetsvillkor och att allt måste rymmas inom de senaste sex åren för att du ska ha rätt till arbetslöshetsersättning.