SVAR: Ja, en studerande måste betala full avgift. Endast den som är arbetslös och får arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd och inte arbetar, är undantagen från att betala den förhöjda finansieringsavgiften.