SVAR: I normalfallet gäller att den som tackar nej till ett konkret arbetserbjudande får sin arbetslöshetsersättning nedsatt med 25 procent första gången, 50 procent andra gången och, om det sker en tredje gång, att rätten till ersättning upphör helt. För rätt till arbetslöshetsersättning krävs vidare att en sökande står till arbetsmarknadens förfogande, medverkar till att få arbete och att det inte finns några hinder mot detta. Att välja bort möjligheten att vara kvar på en timvikarielista och orsaken till detta måste utredas av kassan för att avgöra om det påverkar rätten till ersättning.