Jacinta reste ner till Kenya den 9 januari, till barnhemmet i Kampi ya Moto som ligger några timmars bilresa från Nairobi. Redan då hade kvinnor och barn från byn sökt skydd på barnhemmet undan oroligheterna, de sov där på nätterna. Så är det fortfarande, och männen går vakt på nätterna.

Jacinta och barnen
Långa köer av barn som behöver mat och husrum. Insamlade pengar går snabbt åt att hjälpa de nära 100 nya barn som fått sina hem nedbrända och flytt till barnhemmet. Alla bidrag behövs, vädjar Jacinta Njoroge till alla vänner i Sverige.

KA har sökt henne, men inte nått fram. Men via sms-meddelanden berättar hon att det nu råder brist på allt. Förutom barnen som har sitt hem där, och skolans elever från byn, finns där ytterligare 98 ensamma barn som har flytt dit för att få skydd.
Jacinta Njoroge vädjar till alla kommunalare som brukar stöjda hemmet att sätta in pengar på postgironumret – hon kan ta ut pengar på plats och skaffa mat och annat för dem.
Postgironumret är 131 29 25-9 Barnvän Humanitär Organisation.

På Kommunals sektionsexpedition i Mariestad sitter Bo Björk och är orolig för situationen i Nairobi. Han kom hem från Kenya i tisdags, efter två veckor i Nairobi. Han har en son som är lärare vid svenska skolan där, och har själv engagerat sig för aids-smittade kvinnor och barn i slumområdet Kibera i Nairobi.
– Vi kunde inte komma in i Kibera, men vi träffade några av kvinnorna och barnen och kunde lämna över pengar till mat. Några av barnen hade fått sina hem nerbrända.

Sabine och Jacinta
Jacinta Njoroge och Sabine Gartner (t v) är på plats och jobbar dygnet runt för att hjälpa barnen så gott det går. Trycket är hårt på barnhemmet som inte har några matförråd och husrum till alla barn som söker skydd.

Bo Björk samlar sen tre år in pengar till två grupper av aids-smittade kvinnor som tillverkar varor för att försörja sig, och till 30 föräldralösa barn.
– Vi hoppas kunna köpa loss en lokal så att kvinnorna slipper hyra den. Jag hoppas också kunna skaffa faddrar åt barnen för att säkra deras försörjning och skolgång.

Den som vill veta mer kan kontakta Bo Björk på bo.bjork@mariestad.se.