SVAR: Jag vet inte riktigt vad du menar med ”lasad” och jag beskriver därför två olika delar i Lagen om anställningsskydd, Las. Har man haft visstidsanställning hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren och sagts upp på grund av arbetsbrist (exempelvis för att vikariatet tagit slut) har man företrädesrätt till en ny anställning hos samme arbetsgivare. Den företrädesrätten gäller i nio månader efter dagen då anställningen upphörde.
Från och med 1 januari 2008 ändras dock Las när det gäller detta. Enligt den nya regeln övergår anställningen i en tillsvidareanställning om man vikarierat hos en arbetsgivare i sammanlagt två år under en femårsperiod. Men detta gäller bara om vikariatet påbörjats efter årsskiftet. Ditt vikariat går ut i januari och sträcker sig alltså över nyår. Då gäller de gamla reglerna. Se ovan. Om något är oklart, ta kontakt med ditt lokala fack