Svenska Lokaltrafikföreningen och Bussbranschens Riksförbund har ett gemensamt projekt som kallas THR, trafikhändelserapportering.
Trafikledarna ska via dator rapportera in alla händelser samt fel på bussarna till en central dator där alla uppgifter i hela landet samlas.
Projektet har varit igång sedan 2005 men ska nu dras igång på allvar. SL i Stockholm och Västtrafik har egna system men ska också rapportera in till den gemensamma datorn.

THR används bland annat av Veolia i Västerbotten. Kommunals klubbordförande Peter Eriksson ser inte det som en förbättring för förarna.
– Det handlar snarare om att det som händer på våra bussar blir en statistikuppgift nere i Stockholm. Men det hjälper inte oss. Vår trygghet har inte ökat. Är det syftet med THR vore det bättre att lägga pengarna på kameror i bussarna och att avskaffa kontanthanteringen, säger han.
Peter Eriksson är även med i Kommunals branschråd för trafikpersonal. Han är rådets talesperson för den grupp i rådet som arbetar för ökad säkerhet för förarna.
– Vi har inte diskuterat THR. Det har inte känts angeläget för oss.
Huvudskyddsombudet Albert Wiklund håller med i kritiken mot THR.
– Systemet skulle kunna vara bra om de händelser som rapporterades in åtgärdades. Men nu blir rapporteringen ett extra arbetsmoment för trafikledarna utan någon större nytta.

Han säger att förarnas trygghet vid hot och våld i dag handlar om att nå trafikledarna via radion. Den har inte alltid fungerat.
Men nu ska bussarna utrustas med en ny radio som dessutom är utrustad med GPS och larmknapp till polisen som direkt kan se vilken vid vilken adress bussen befinner sig vid.
– Det larmsystemet kan ge ökad trygghet. THR är ju bara en rapportering av vad som hänt, säger Albert Wiklund.
Han tror att företagen möjligen kan ha nytta av THR för att se om det finns återkommande tekniska fel på bussarna som behöver åtgärdas.
Kommunals ombudsman Peter Larsson tycker också att det finns en fördel med THR när förbundet vill ha fram statistik om hur vanligt det är med hot och våld mot förare.
– Därför är jag positiv till projektet. Men Kommunal är inte inblandat i det. Vi har bara fått information om THR av SLTF och Bussbranschens Riksförbund.