SVAR: Du har haft ett vikariat från september 2005 och det upphör den 31 december 2007. Jag förutsätter att du har ett anställningsavtal för denna period. Sedan är du erbjuden vikariat från 1 januari till den 30 juni 2008. Får du ett nytt anställningsbevis för detta vikariat konverteras ditt vikariat den 1 januari till en tillsvidareanställning då du då omfattas av tvåårs-regeln.