61 kronor i timmen. Så mycket får eleverna i årskurs 1 på Nolaskolan i Örnsköldsvik i timlön för sin vårdpraktik. För elever i årskurs 2 och 3 höjs timlönen med ytterligare några kronor.
– Vi har sett under några år att intresset för omvårdnadsprogrammet gick ner och vi har stora rekryteringsbehov i vården i framtiden. Därför inför vi det här, säger personalchefen Birgit Larserud.

Hon hänvisar också till det faktum att elever på industriprogrammen får betalt för sin praktik.
Praktiklönen har redan lett till att fler elever söker till omvårdnadsprogrammet.
– Vi erbjuder också de elever som idag går i nian och söker till omvårdnadsprogrammet garanterat feriejobb sommaren innan de börjar på gymnasiet. Väldigt många nappar på det.