Samtalen kan ha olika namn, kallas medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal. Viktigast är att chefen är tydlig med vad som ska tas upp. Helst ska man få det skriftligt för att förbereda sig. Bra är att ha samtalet med den chef som har makt, pengar och möjlighet att påverka. Det tycker, Maria Hansson, ombudsman på Kommunal.
– Utvecklingssamtalet är en chans att tala om vad man själv behöver, hur man vill utvecklas, ta upp om något är fel eller om arbetet kan     organiseras annorlunda, säger Maria Hansson.
Lönesamtal tycker hon ska hållas vid ett annat tillfälle, risk finns annars att för många saker kommer upp. Men vad som sägs på utvecklingssamtalet kan påverka lönen.
– Om jag vet arbetsplatsens mål och kan prata om mina möjligheter att utveckla arbetsplatsen kan det påverka lönen.
Bestäms det att man ska få en utbildning tycker Maria Hans­son att man redan på utvecklingssamtalet kan kräva högre lön efter utbildningen.

Samtalet är ett tillfälle att påverka hur verksamheten utvecklas.
– Om många ser ett behov i riktning med verksamhetens mål är det större chans att det händer något.
Det man tycker är svårt kan man blotta i samtalet.
– Man kan få hjälp. Om det är så att man alltid hamnar hos vård-­­tagare som ger en problem kan det kanske lösas genom att man får samtalsstöd.
Utvecklingssamtal i grupp ser Maria Hansson som en kollektiv bestraffning.
– Alla är olika, gör olika och då har man rätt till ett eget samtal.

Om alla fast anställda på en arbetsplats har utvecklingssamtal anser hon att det också ska gälla vikarier som är inne regelbundet.
– De kan få veta om de gör rätt saker. Arbetsgivaren kan få veta om kompetensen används rätt.
I många av Kommunals avtal med arbetsgivaren står det inget om att utvecklingssamtal ska hållas, men facket anser att utvecklingssamtalet är viktigt.
Maria Hansson tycker att man kan kräva skriftligt på vad som ­sagts. Byts chefen är det särskilt viktigt. Har det man kom överens om inte infriats, ska man ta upp det nästa gång. Händer inget ska man gå till ­facket.

Rådet är att kontakta Kom­munals sektion före samtalet. Facket kan veta om det finns något formulär för samtalet, vilka satsningar som finns och ge råd. Har man inte utvecklingssamtal på arbetsplatsen eller om alla är missnöjda med dem kan man också ta hjälp av Kommunal.

Checklista FÖRE samtalet

1) Börja med dig själv: Vem är du? Styrkor och svagheter? Vilka är dina kunskaper? Hur används de i dag? Vilka hinder och möjligheter finns? Hur trivs du med jobbet? Vill du ha förändringar? Hur vill du att det ska se ut i framtiden?

2) Förbered dig, skriv en lista.
Ta reda på vad som ska tas upp. Fråga chefen hur du kan förbereda dig. Är punkterna förutbestämda? Fundera över vad som kan vara bra att lyfta fram.

3) Ta fram anteckningar
från förra samtalet, kolla av vad som hänt sedan dess. Ta upp det som är genomfört och vad som är kvar.

4) Var saklig. Ta upp vad du gör, hur du utvecklats, vad du är bra på, ansvar och om du får använda dina kunskaper. Ta upp vad som är stimulerande och när du känner dig osäker. Berätta om du fått nya arbetsuppgifter och om du vill ha fler.

5) Kolla med Kommunal om det är något särskilt du ska tänka på.

6) Fundera över arbetsmiljön.
Är arbetsbelastningen rimlig, är arbetsplatsen säker, är trivseln bra? Kan du påverka ditt jobb? Har du besvär som hör ihop med jobbet?

7) Behöver du utbildning för dina arbetsuppgifter eller för vad du vill göra i framtiden? Tänk samtidigt på hur verksamheten utvecklas och vad det kan kräva av dig.

8) Din chef. Fundera över din chefs ledarskap. Får du upp­skattning? Kan du ge chefen goda råd?

9) Tänk ut frågor. Tänk på att det här är ett tillfälle att ställa frågor till chefen.

10) Kolla tid och plats.
Kolla med chefen att tillräcklig tid är avsatt och att utvecklingssamtalet hålls på en neutral plats.

Checklista UNDER samtalet

1) Ta kontrollen. Försök styra in samtalet på det du vill prata om. Gör chefen samtalet till en intervju, ställ frågor tillbaka för att prata om det du tycker är viktigt. Ställ öppna frågor, sådana som inte besvaras med ja eller nej, så får du veta mer.

2) Se det positiva. Be chefen lyfta fram det positiva, fråga om något kan förbättras. Fråga om chefen också vill ha feedback.
3Se till att du förstår. Be chefen förklara om du inte förstår.

4) Kräv skriftligt! Kolla att ni är överens, kräv skriftlig dokumentation.

5) Efteråt. Fundera över hur samtalet var. Är det något som du vill förändra till nästa år? Skriv ner.

En broschyr som ger hjälp att förbereda sig finns på www.kommunal.se. Klicka på medlem; branscher och yrken; teknik.
Boken Fixa snacket av Nicolas Jacquemot ger tips om bättre samtal både på jobbet och hemma. Förlag: Wahlström & Widstrand