Socialdemokraterna ska i höst presentera ett vårdpolitiskt program. Grunderna i den politiken har nu presenterats av partiordföranden Mona Sahlin och Ylva Johansson som är vice ordförande i riksdagens socialutskott.
Partiet vill försvara den allmänna och solidariskt finansierade sjukvården och säger nej till att regeringspartierna nu skapar gräddfiler där de rika kan köpa sig förbi vårdköerna.
Socialdemokraterna vill ha nationell certifiering, dvs krav på vårdkvalitet och patientsäkerhet. De privata eller offentliga vårdgivare som inte klarar kraven ska stoppas.

Partiet är emot privatiseringen av universitetssjukhusen som regeringen vill genomföra. Socialdemokraterna vill att all högspecialiserad vård drivs i offentlig regi.
Dessutom vill partiet ha ett undantag för vård i lagen om offentlig upphandling. Socialdemokraterna föreslår att personal hos privata vårdgivare ska ha samma yttrande– och meddelarfrihet som offentligt anställda. Detta ska ytterligare stärka patienternas säkerhet menar partiet.

Kommunals ordförande Ylva Thörn tycker att det är bra att socialdemokraterna utvecklar sin vårdpolitik.
– Det är mycket bra att yttrande– och meddelarfrihet finns med i förslaget. Det kravet har vi drivit i flera år. Men jag gillar inte att vård ska undantas från vad som får upphandlas. Vi vill istället att Sverige antar ILO 94. Det hör ihop med krav om bra kvalitet och personalpolitik.
ILO 94 är en konvention som säger att i all offentlig upphandling ska det ställas krav om att entreprenörerna ger de anställda minst de löner och anställningsvillkor som finns i lagar och kollektivavtal. De flesta av EU:s medlemsländer har antagit ILO 94.

– Jag saknar i socialdemokraternas förslag tydliga kopplingar mellan vårdens kvalitet och de anställdas villkor. Det måste finnas med i det vårdprogram som partiet nu ska ta fram, säger Ylva Thörn.
Hon tänker då på arbetsvillkoren men också på utbildning.
– Det måste satsas på personalens kunskap och kompetens. Men det handlar också om att ta till vara de kunskaper som redan finns. Personalen kan med sin erfarenhet bidra för att utveckla vård– och behandlingsmetoder, säger Ylva Thörn