Våren 2006 avslöjade Sveriges radios program Kaliber hur kinesiska arbetare drabbades av silikos i stenbrott, hur de arbetade utan skydd sju dagar i veckan för att få fram sten till bl a gator och torg i svenska städer.
I oktober 2007 genomförde SwedWatch i samarbete med andra organisationer en undersökning av sju stentillverkare i Kina. Uppdraget kom från Göteborg, Stockholm, Malmö och Örebro.

I rapporten finns en rad förslag till alla aktörer i tillverkningen och handeln med sten. SwedWatch manar kommunerna att dra lärdomar från andra branscher där man arbetat i mer än tio år med etiska uppförandekoder. Det vore olyckligt om kommunerna gör om samma misstag.
Det går inte att göra enstaka sociala revisioner, kontroller av förhållandena. Istället måste man se till att de anställda i alla led utbildas i säkerhetsfrågor och arbetsrätt, att lokala föreningar engageras. Det kan på sikt leda till att arbetarna får möjlighet att förhandla kollektivt om sina arbetsvillkor och starta fackföreningar. Idag finns inga fria fackföreningar i Kina.

Hur såg arbetsmiljön ut? SwedWatch skriver att arbetarna ofta saknade handskar, skyddsmasker och hörselskydd. Det fanns inga nät som hindrade stenar att rasa ner i stenbrotten och de arbetade i farligt stendamm som leder till stendammslunga. Men få kände ens till risken att få silikos, stendammslunga. De arbetade sju dagar i veckan och ofta övertid som de inte fick betalt för. Arbetarna framförde krav på högre löner och försäkringar mot arbetsolyckor. De var också missnöjda med nedslitna sovsalar och den mat som arbetsgivarna höll med.