– Höjningarna var alldeles för låga i det bud vi fick, förklarar Lena Retzius, ombudsman på Kommunals förbundskontor. De ligger klart lägre än i branschen i övrigt och även för andra grupper på arbetsmarknaden. Redan nu har de personliga assistenterna på Vårdföretagarnas avtal de lägsta lönerna i branschen, med det här budet hade de halkat efter ännu mer.

Förhandlingarna rör ca 2 600 medlemmar där åtta av tio är kvinnor. I november tillsattes medlare.
Kommunal har tre olika avtal för privatanställda personliga assistenter. Avtalen med KFO och KFS är klara, det är bara avtalet med Vårdföretagarna som återstår. På de andra avtalen har assistenterna fått treåriga avtal med lika stora löneökningar som andra kommunalare fått.