– Jag hade läst i fackpress om flera amerikanska forskningsrapporter som berättade att använda larmställ kan avge giftiga och cancerogena gaser.
Räddningschefen Per Cederlund bekräftar riskerna:
– Studier har visat att brandmän som var rökare och dessutom utsattes för brandrök löpte större risk att drabbas av cancer.

Skellefteå brandstation var byggd så att det var omöjligt att inte passera använda larmställ. Stefan Magnusson ritade ett nytt flödesschema.
– Larmställen hängde tidigare i ett hörn av vagnhallen, så vi passerade dem flera gånger dagligen, berättar Anders Hedlund, ställföreträdande räddningschef.
Både Anders Hedlund och Stefan Magnusson betonar att det inte går att säga huruvida de fyra cancerfallen har att göra med larmställen eller inte.
Men situationen var ändå så pass oroande att Stefan bestämde sig för att försöka göra något åt det.
– Jag ville få ett tvingande schema där alla måste tvätta sina kläder efter larmen, säger Stefan Magnusson. Vi byggde om vårt torkrum, så att det nu bara tar en timme från att larmstället kommer ut ur tvättmaskinen tills att torkningen är klar. Vi har dessutom fått nya moderna tvättmaskiner.

De nya rutinerna var ursprungligen en facklig idé, som kunde genomföras efter att ha framförts som skyddsfråga i samverkansgruppen med arbetsgivaren.
En annan mycket viktig del av det nya flödesschemat sker ute på olycksplatsen. Innan brandmännen åker hem byter man numer kläder.
– Vi tar av oss utanför bilen och slänger de smutsiga larmställen i plastpåsar och byter till ersättningskläder som vi har med oss. Det kör vi stenhårt på. Sätter man sig sex man i en liten brandbil så tar det inte lång tid förrän alla har fått ta del av gifterna.

Det här sättet att jobba är unikt i landet. Någon aktuell svensk forskning om larmställ och cancerogena gaser finns inte.
På Räddningsverket finns inte ens någon som arbetar med beklädnadsfrågor för brandmän längre. Inte heller på Arbetsmiljöverket känner man till riskerna.
Däremot publicerades för ett drygt år sedan i USA, på University of Cincinnati i Ohio, en studie som visade att brandmän löper dubbelt så stor risk som andra att drabbas av testikelcancer. Studien visade också på en högre risk för lymf-, benmärgs- och prostatacancer. I studien ingick 110 000 brandmän.