Vi har 2007 hjälpt ca 120 medlemmar i länet. Av dessa har medlemmar överklagat ca 80 ärenden till länsrätten. I 40 fall har medlemmen fått rätt mot försäkringskassan genom vår hjälp, med juridisk hjälp av bland annat LO-TCO Rättsskydd AB. Vi tycker att det är konstigt att försäkringskassan tolkar lagstiftningen hårdare än lagstiftaren själv, riksdag och regering.
Det finns flera medlemmar i Kommunal Dalarna som vid julen fick besked om att de får sin sjukpenning indragen, samtidigt som de är så sjuka att de inte klarar av att arbeta. Detta är enligt vår uppfattning helt oacceptabelt.

Hans Unander,
ordförande Kommunal Dalarna