(Hela listan för respektive yrke under Läs mer.)

I KA nr 22/08 avslöjade vi att en hel del av löneskillnaderna i kommunerna som kan ses som könsskillnader i stället handlar om i erfarenhet. En större andel av männen med tekniska yrken har jobbat länge jämfört med kvinnor i vården och omsorgen och har därför högre lön.
Vår fortsatta granskning av lönestatistiken, som SCB har tagit fram för vår räkning, visar på att det finns stora skillnader mellan kommun och kommun. För samma jobb kan det skilja två-tre tusen kronor. Det kan överskugga skillnader som ofta betraktas som yrkes- eller könsskillnader.

När lönerna tidigare var cen­tralt bestämda i löneavtalet gav det mindre utrymme för geografiska skillnader. KA har tidigare visat att det i slutet på 1990-talet fanns betydande sådana skillnader. Vår senaste undersökning tyder på att löneskillnaderna mellan kommunerna fortsätter att växa.
En jämförelse mellan bygg- och anläggningsarbetare, före­trädesvis män, och för under­sköterskorna, företrädesvis kvinnor beskriver hur det idag kan se ut med löneskillnaderna.

Kommunalt anställda bygg- och anläggningsarbetare tjänar i genomsnitt 19 400 kronor i månaden. Det är 1 100 kronor mer än löneläget för kom­munalt anställda under­sköter­skor, 18 300 kronor.
Men bakom genomsnittet för undersköterskorna finns en verklighet där olika kommuner betalar högst olika.
Bäst betalar Vellinge, Täby, Tomelilla, Solna och Lidingö. Räknar vi fram medellönen för dessa fem-i-topp-kommuner blir den 20 100 kronor för undersköterskorna.
Sämst betalar Hudiksvall, Uddevalla, Falun, Ödeshög och Östhammar. Löneläget uträknat på fem-i-botten är
17 300 kronor, 2 800 kronor under fem-i-topp. Förhåll­ande­vis rätt mycket pengar.

Inom mansyrken skiljer det
ännu mer mellan kommunerna. Medellönen för de bäst betalda kommunanställda bygg- och anläggningsarbetar­na; Sträng­näs, Göteborg, Stock­holm, Tyresö och Haninge, är 21 800 kronor i månaden.
Medellönen för fem-i-botten – Vingåker, Forshaga, Östra Göinge, Kävlinge och Lysekil – är bara 17 900 kronor.
Undersköterskorna i de bäst betalande kommunerna tjänar alltså 2 200 kronor mer är de sämst betalda bygg- och anläggningsarbetarna.