Lene Alexandra, visst finns du på din hemsida
ett tjusigt leende en vacker kropp att vila
ögonen på, visst väcker du känslor hos mig !

Linn Andersen du är också en pingla med
egen sida, lämplig att törsta !

Lene Laursen het brallis som för mig att drömma
och längta efter.

Visst finns det alltid en brallis att drömma om.
Nomalt, egalt eller legalt ?