Marika Lindgren Åsbrink
Det saknades en bok om de här kvinnornas viktiga insatser, tyckte Marika Lindgren Åsbrink.
Foto: ELINA WILLERT

Vad är det för kvinnor boken handlar om?
– Kvinnor som varit aktiva inom arbetarrörelsen, fackligt eller politiskt ofta både och, som vi tycker har spelat en viktig roll. Det handlar om slutet av 1800- och början av 1900-talet.
Vilka frågor kämpade de för?
– Rösträtten, förstås. Men i allmänhet om att få vara med på samma villkor som männen. De uppmärksammar också många frågor som inte männen såg, till exempel kvinnors situation i arbetslivet, nattarbetsfrågan för kvinnor, barnbegränsningsfrågan och familjepolitik.
Fick de igenom vad de stred för?
– Jo, fast det tog ju väldigt lång tid. Mycket av det de jobbade för blev verklighet först efter flera decennier. Deras styrka ligger mer i vad de startade.
Mötte de motstånd?
– Det var inte alltid ett uttalat motstånd, mer att de inte fanns med på samma villkor. Normen var ju att man skulle vara man för att räknas. Många fick inte den uppmärksamhet de uppenbarligen borde ha fått och det är mer däri som motståndet ligger, inte i en aktiv fientlighet.
Vad kan man lära av dessa kvinnor idag?
– Om det finns en konflikt mellan klass och kön så levde de här kvinnorna verkligen mitt i den samtidigt som de hade med båda perspektiven. De stod mitt i korselden och det var inte alltid lätt eftersom det skapade en massa konflikter. Och det här är något som inte är självklart idag heller.
Vilken av kvinnorna gillar du bäst?
– Anna Sterky. Hon kämpade på hela sitt liv, fackligt och politiskt under omständigheter som inte var ett dugg glamourösa. Hon var en helt otroligt fascinerande person, och väldigt begåvad. Hon skulle verkligen ha fått mycket större uppdrag om hon varit man.
Varför har du intresserat dig för det här?
– För att den här pusselbiten saknades och för att de gjorde något verkligt viktigt. Tidigare är det väl nästan bara Kata Dahl­ström som det skrivits om när det gäller kvinnor inom arbetarrörelsen.
Vem är pionjär inom dagens arbetarrörelse?
– Jag vet faktiskt inte, jag kan inte nämna någon.

ID: Marika Lindgren Åsbrink

Ålder: 27 år
Yrke:
Opinionsanalytiker
Bor: Stockholm
Aktuell: Som författare till "Systrar kamrater! Arbetarrörelsens kvinnliga pionjärer" (Bokförlaget Idé & Tendens) tillsammans med sin mamma Anne-Marie Lindgren.