Du bar på livets ljus
det värmde oss alla så levnadsglad och intensiv.
Nu släcktes ljuset
Vi kan inte förstå att du inte är här
Att vi inte kan nå.
Men ditt skratt dina ord är gåvan vi fick.
Du finns mitt i