Tidigare har adressen ägts av och pekat mot SKTF:s a-kassa. Men sedan Kommunalarbetarens nya design och logga släpptes lös med start år 2006 har KA kommit att bli tidningens kortnamn i vardagen, både av oss som jobbar här och hos många läsare.
Behovet av att också äga domänadressen www.ka.se kändes allt mer angeläget.
– Vi fick vänta på godbiten några år, men sedan lossnade det, eftersom domänen inte längre var till någon praktisk nytta för SKTF:s a-kassa. De har varit oerhört kollegiala och vi är jättetacksamma för att de valde oss som sin domänarvinge. Vi ska förvalta KA.se på allra bästa sätt! säger Liv Beckström.