Förhandlingar inleds nästa vecka, fem av de berörda är skötare, tre är sjuksköterskor.
– Är det ett rättssamhälle vi lever i? undrar de anställda som Kommunalarbetaren talat med. De är fast anställda och har arbetat länge. Ingen vet vad det är som ska ha hänt, och alla har genomlevt julen med ovisshet om vad det är de anklagas för.
– Det här måste prövas rättsligt. Vi vet ingen som har sovit på arbetsplatsen, och om det skulle vara någon – hur kan det få ligga till grund för att vi ska bli uppsagda allihop?

De åtta är avstängda med lön sen en dryg månad, och för några dagar sedan fick de brev om att de varslas om avsked.
Pär Bergström är facklig företrädare och kommer att träffa arbetsgivaren i nästa vecka. Också Vårdförbundet förhandlar för sina medlemmar.
– Det är märkligt. Även om det förekommit att någon skulle ha sovit på sitt pass kan det inte ses som så grovt att det får sådana konsekvenser.
Pär Bergström ser ett mönster där arbetsgivaren allt oftare tar till avsked direkt:
– Med avsked istället för uppsägning slipper arbetsgivaren ifrån uppsägningslön. Tvisterna går till Arbetsdomstolen, men ofta blir det förlikning.
Flera av de anställda som hotas av avsked säger att en omorganisation är på väg.
– Det här är ett det billigaste sättet att blir av med personal.

Verksamhetschefen Marita Starrsjö har gjort en utredning som lämnats över till personalchefen Annika Blomgren. Hon vill i sin tur inte gå in på vad som står i rapporten, men säger till KA att ”vi har fått indikationer på att de sover på jobbet” och att det är oacceptabelt.
Men finns det inget steg innan man går så långt som till avsked?
– Vi har problem, det är inte första gänget som sover, och hittills har vi avskedat dem, ja.
Annika Blomgren säger samtidigt att ingen patient har kommit till skada så vitt hon vet.