Totalt försvinner 34 tjänster inom Stockholm Vatten.
Att femton tjänster är vakanta beror på att rörläggare redan har gett sig av till andra jobb. Anläggnings- och byggfirmor ropar efter arbetskraft.
– Genom att gå över till privata företag kan våra medlemmar höja lönen med bortåt 5000 kronor, berättar Björn Noremyr, Kommunals representant på Stockholm Vatten.

Björn Noremyr
Björn Noremyr, Kommunal.
Foto: Tobias Holmqvist

Han är starkt kritiskt till att investeringarna i det förebyggande underhållet ska minskas. Det har den borgerliga Alliansen i Stockholm beslutat. Något som även orsakat kritik från oppositionen men även från dem som arbetar på Stockholm Vatten. Utredningsingenjör Knut Bennerstedt har tidigare sagt till Kommunalarbetaren att det är ett cyniskt och kortsiktigt att minska på underhållet med 100 miljoner kronor, i stället för att fullfölja en tioårig investeringsplan.
– Det finns inget annat sätt att leverera vatten på än via rör och då måste rören hålla, säger han.

Gösta Lindh, VD på Stockholm Vatten, upplever inte att medarbetarna är kritiska eller negativa.
– De får större ansvar, plattare organisation och färre mellanchefer. Deras inflytande ökar och de får mer varierande arbetsuppgifter genom att vi övergår att använda egna fordon i stället för inhyrda.
Att rörläggare försvinner till andra jobb tror han är ett övergående problem på en överhettad byggmarknad.
– Vid nästa lågkonjunktur är vi attraktiva igen, men vi har ingen brist på folk i nuläget, säger han.