När kommunen skulle anställa 300 vikarier i fjol somras. 450 ansökningar kom in, bland annat en filippinsk kvinna som levde i Sverige gift med en svensk man.
En chef ringde upp kvinnan och berömde henne för att hon talade så bra svenska, trots att inga formella språkkunskaper krävdes. Kvinnan kallades på intervju. Då fick hon veta att det krävdes svenskt medborgarskap för att få jobbet.

Redan en vecka senare hade hon sitt medborgarskap. Hon tog då kontakt med Karlshamns kommun igen, men fick då besked om att jobben redan var tillsatta.
Vid ny kontakt med chefen sa denne att hon inte kände till om det krävdes medborgarskap eller inte.
Senare ändrade sig kommunen och påstod att den filippinska kvinnan inte förstod svenska.

DO anser att detta är en efterhandskonstruktion. Efter att kvinnans make sagt till kommunen att man tänkte vända sig till DO erbjöds hon en annan anställning, men kvinnan avböjde nu eftersom hon kände sig mycket kränkt och mått psykiskt dåligt.
DO anser att Karlshamns kommun brutit mot lagen om diskriminering i arbetslivet.
DO skriver i sin stämning att svenskt medborgarskap inte alls krävs för att arbeta inom omsorgen och konstaterar att ”chefen har i egenskap av chef och företrädare för Karlshamns kommun på ett kränkande sätt etniskt diskriminerat kvinnan.”