Kommunals internationella fack IUL refererar till en undersökning som gjorts i USA.
När ämnet upphettas i samband  med matlagning frigörs ångor som gör att den anställde riskerar utveckliga luftrörskatarr.
I USA finns ämnet i mer än 6000 kommersiella produkter.