– Ingen av våra medarbetare ska hindras att tala öppet och fritt i media, säger Charlotte Dimming, pressansvarig  hos Attendo Care.
Hon betonar att det aldrig har förekommit något hinder att tala med pressen.

I det service- och kvalitetskontrakt som de anställda skriver under står det att ”jag är lojal med Attendo Care och ställer upp på företagets värderingar” och ”jag är informerad och införstådd i vad som gäller tystnadsplikt, både när det gäller brukare och företaget/arbetsplatsen.” Något som Björn Sundin i Örebro reagerat på. Han är talesman för socialdemokraterna i äldrevårdsfrågor.
– Det är illa nog att anställda i privat verksamhet inte har samma skydd för sin yttrandefrihet som kommunalt anställda. Enskilda anställda hos Attendo har upplevt att de har munkavle. Attendos formuleringar hindrar dem från att yttra sig om problem på arbetsplatsen.

Björn Sundin tog upp detta med en av Attendos verksamhetschefer och säger att hon lovade att föra frågan vidare till koncernledningen.
Och Charlotte Dimming på huvudkontoret låter meddela:
– Vi vill inte att vad anställda skriver på ska misstolkas och därför har vi valt en omformulering. Hädanefter ska det stå att tystnadsplikten bara ska omfatta brukarna.
Något Björn Sundin välkomnar. Han fortsätter att förmå Örebro kommun att kräva meddelarfrihet av entreprenörerna. Likaså garantier om öppenhet och insyn i verksamheten.

Attendo är långt ifrån ensamt om att ha krävt tystnadsplikt av sina anställda om företaget. Kommunalarbetaren har tidigare skrivit om serviceföretaget ISS som år 2005 tog över städningen i Vilhelmina. Städarna fick skriva på ett papper att de inte fick prata om företaget. Att bryta mot tystnadsplikten kunde resultera i skadestånd, ja till och med fängelse, enligt ISS.