I stort tycker Ylva Thörn att det är bra att regeringen tar tag i problemen med allt längre sjukskrivningar. Ju snabbare rehabilitering desto kortare sjukskrivningstider, resonerar hon.
– Men i det här förslaget lägger man väldigt mycket i knäet på den enskilde. Man frågar inte i tillräckligt hög grad efter orsaken till sjukskrivningen, om den är arbetsrelaterad. Därutöver måste den enskilde få större inflytande över rehabiliteringskedjan, säger Ylva Thörn.
Möjligheten att ta tjänstledigt från sitt arbete för att testa ett annat jobb under sjukskrivningen ser hon också både för- och nackdelar med. Om det fungerar så att fler kommer igång är det positivt, samtidigt som Ylva Thörn befarar att det kan leda till att det blir lättare för arbetsgivare att göra sig av med dem som inte klarar att prestera fullt ut.

Att anställda inom kommun eller landsting inte behöver vara så oroade för att det där finns stora möjligheter till omplacering och alternativa arbetsuppgifter (som Boel Callermo, chef för SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik, säger i artikeln intill) är inte en bild som Ylva Thörn delar:
– Jag tycker inte att det stämmer. Det är inte verklighetsbilden av hur det ser ut. Det är så stark press idag, arbetsgivarna är snabba med att prova att säga upp av personliga skäl.  Och de är väldigt sena med rehabiliteringsåtgärder. Dessutom läggs ju allt fler verksamheter ut på entreprenad så kommunerna får ju mindre möjligheter att omplacera.