Efter den fackliga blockade av bygget i Vaxholm, som blev Laval–målet, rekommenderade Sveriges Kommuner och Landsting att det vid upphandlingar krävs villkor enligt kollektivavtal.
EG–domstolen sa i sitt yttrande att det inte är tillåtet att kräva mer omfattande villkor än de som finns med i utstationeringsdirektivet. Enligt yttrandet har fackliga organisationer bara rätt att kräva avtal om minimilön. Arbetstider, arbetsmiljö och annat ska följa utstationeringslagen.

Martin Agell, ombud för Laval, har tillsammans med två andra advokater i ett debattinlägg tolkat detta som att reglerna för upphandling måste ändras. Enligt de tre advokaterna är det inte tillåtet för upphandlaren att kräva av entreprenörerna att de tillämpar villkor enligt kollektivavtal.

Sveriges Kommuner och Landsting står fast vid sin rekommendation om att ställa detta krav. Syftet är att undvika fackliga blockader.
– Vi menar att de som vill gardera sig ska fortsätta att följa rekommendationen. Det gäller att ha is i magen. Först när arbetsdomstolen har kommit med sin slutgiltiga dom i Laval–målet kan det finnas anledning att överväga en nyansering av vår rekommendation, säger SKL:s arbetsrättschef Sophie Thörne.