– Det är mycket allvarligt. Främst för den enskilde förstås, men också för kommunernas ekonomi och kostnader, säger Leif Klingensjö, förbundssekreterare SKL.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har nyligen gjort en enkät bland 24 kommuner. Många av dem har redan märkt av den striktare regeltillämpningen från försäkringskassan berättar Leif Klingensjö:
– Det har lett till ökade kostnader för försörjningsstöden. Så det är klart att det finns en oro för vad som nu ska hända fortsättningsvis när de nya reglerna träder i kraft.

Boel Callermo är sektionschef på SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik. Hon tycker att det är viktigt att både se möjligheter och eventuella risker med de nya reglerna för sjukskrivning.
– Jag vill nyansera debatten lite. Har man en arbetsförmåga ska man få möjlighet att använda den. Man kan behöva komma till skott, både från individens och från arbetsgivarens perspektiv, säger Boel Callermo.

Men hon ser också risker med förslaget. En trubbig och tuff arbetsgivare kan utnyttja det till sin egen fördel och sätta hårt mot hårt, konstaterar hon.
– Men jag har svårt att tro att det skulle hände inom kommuner och landsting där möjligheterna till omplacering och alternativa arbetsuppgifter är relativt stora. Och jag har jättesvårt att tro att det skulle leda till massuppsägningar av anställda inom kommun och landsting. Jag har svårare att bedöma vad det betyder för privata arbetsgivare.