Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, gjorde försök med anonyma jobbansökningar till Göteborgs kommun.
3 500 ansökningar skickades till 109 tjänster på två förvaltningar. På en förvaltning gjordes rekryteringarna på traditionellt sätt, på den andra doldes uppgifter om den sökandes kön och etniska bakgrund.

Det visade att anonyma ansökningar har stor betydelse vid det första urvalet sökande. Det var vanligare att kvinnor och personer med utländsk bakgrund fick komma på intervju.
Andelen kvinnor som sedan erbjöds arbete var större i den grupp som valts ut bland anonyma ansökningar. Men ingen skillnad för personer med utländsk bakgrund.