De varslade stridsåtgärderna innebar en blockad mot att släcka bränder i utpekade fastigheter och att inte plocka undan använda brandslangar efter en uttryckning.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är lättade över att Brandmännens Riksförbund (BRF) återtagit sitt varsel, skriver de i ett pressmeddelande.

– Vi är nöjda med att våra medlemmar slipper en konflikt och att de nu helt kan fokusera på den viktiga verksamhet som de bedriver, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation och i Pactas styrelse.

Sveriges Kommuner och Landsting lämnade under torsdagen tillsammans med ett antal kommuner in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen. Motivet var att varslet från BRF rör stridsåtgärder som står i strid med lagen om offentlig anställning (LOA) och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

BRF:s varsel har återtagits i sin helhet och det gäller alla berörda kommuner och räddningstjänstförbund.

-Vi som är verksamma inom offentlig sektor måste följa de spelregler som gäller, säger Ingela Gardner Sundström. När fackliga organisationer tar till otillåtna stridsåtgärder så måste vi agera.

– Vår bedömning är att BRF har tagit intryck av vår kritik och det är därför de ställt in stridsåtgärderna, säger Ingela Gardner Sundström.

Kommunal som har kollektivavtalsrätten och sluter avtal med arbetsgivarna för brandmännen har tidigare  tagit avstånd från varslet från BRF. Det kom sedan arbetsgivarna i SKL sagt nej till att skriva särskilda avtal med dem. Kommunal organiserar cirka 3000 brandmän och BRF har ungefär en tredjedel så många.