svar: Jag kanske var otydlig i mitt svar och försöker göra det tydligare nu.
Man måste skilja på dagar och ersättning. Antalet sparade semesterdagar är i exemplet 13 stycken. Det antalet påverkas inte av att man får exempelvis 50 procents sjukersättning. Ersätt­ningen för dagarna kan däremot variera. Värdet på semesterdagarna blir utifrån den sysselsättningsgrad man har när man tar ut semestern.