svar: I Norge har de en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, vilket innebär att den som arbetar där är med i försäkringen även om det bara är två-tre månader. Speciella regler gäller dock för återinträde i den svenska arbetslöshetsförsäkringen.
För rätt till ersättning krävs vidare att anställningen på bemanningsföretaget har upphört. Du bör ta kontakt med EU-gruppen igen för att få exakt information om vad som gäller för dig.