svar: Om du heltidsstuderar och inte arbetar under studietiden har du enligt dagens regler rätt att få ersättning för förlorad arbetstid när dina studier upphör. A-kassan räknar då fram en genomsnittlig inkomst och normalarbetstid på allt arbete du hade under året före studierna och du får ersättning på mellanskillnaden mellan halvtidsarbetet och upp till tidigare genom­snittlig normalarbetstid. Om du däremot arbetar på din halvtids­tjänst och studerar jämsides med detta finns det inte möjlighet att få ersättning, eftersom du har arbetat halvtid det senaste året och fortsätter med detta när studierna upphör. Det finns då ingen arbetslös tid att ersätta.