– Reaktionerna bland medlemmarna är stormig. Vi har så många ärenden om detta så vi snart kan sätta ihop dem i en bok, säger Kim Öhman, Kommunals sektions ordförande i Linköping.
Oroliga medlemmar har hört sig av till Kommunalarbetaren. Runt om i landet kan fackliga företrädare berätta om hur timanställda inte får ut det engångsbelopp som Kommunal har förhandlat fram i avtalet med Vårdföretagarna.

För perioden 1 juli 2007 till och med 31 mars 2008 ska arbetsgivaren utge ett engångsbelopp. I september 2007 utbetalas 1 800 kronor och i mars nästa år
3 600 kronor.
Nu pågår en tvist om detta mellan Kommunal och arbetsgivarna som tolkar avtalet olika.

Kim Öhman i Linköping säger att hon har träffat representanter från vård- och omsorgsföretagen Kosmo och Attendo men de hänvisar till företagsledningarna som säger nej till att betala ut engångsbelopp. Så gör även Omsorgsgruppen.
– De tolkar inte avtalet som att det gäller vikarier och timanställda. Kim Öhman tycker att det rent ut sagt är för jäkligt.  

– Det finns EU-regler om att man inte får diskriminera oavsett anställningsform. Och då får man inte heller göra det beträffande lönerna, säger hon. I Östersund berättar Agneta Danielsson på Kommunals sektion att de har tvistat om detta med såväl Carema och Attendo.
– Vi har gått bet både jag och vår ombudsman. Första gången handlade det om en medlem hos Attendo som avslutat sin anställning. Hon skulle ha fått engångsbeloppet för den tid hon jobbat, men sedan blev det nobben. Ett annat fall berör en plusjobbare.

På Caremas sektion i Stockholm har medlemmar också ringt och sektionen har gått vidare till förbundet.
– Medlemmarna väntar på engångsbeloppet och är hoppfulla, säger Yvonne Qvarforth, sektionsordförande inom Carema.
Kommunalarbetaren har stött på ett ställe där engångsbeloppet betalas, det är hos Carema i Haparanda. Där har det inte varit några problem alls.

Kommunal har centralt begärt tvisteförhandlingar.
Vårdföretagarnas förbundsdirektör Ari Kirvesniemi säger att Kommunal anser att avtalet innefattar även timanställda.
– Vi anser däremot att engångsbeloppet bara omfattar tillsvidare anställda, säger han.