svar: A-kassan ersätter förlorad arbetstid. För rätt till ersättning krävs att du klarar ett arbetsvillkor, det vill säga att du det senaste året antingen har arbetat minst sex månader och 80 timmar var och en av dessa månader eller att du arbetat en sammanhängande period av sex månader och totalt 480 timmar. <br>
Varje månad ska då innehålla minst 50 timmars arbete. Ersättningen grundas på allt arbete och all inkomst under de senaste 12 månaderna.
Arbetet du har ska deklareras på kassakorten och det reducerar ersättningen från a-kassan med motsvarande tid, men inkomsten har inte betydelse för detta.