svar: Utgångspunkten är naturligtvis de boende och deras situation. Ni jobbar ju i det som motsvarar deras hem och därför måste ni ta stor hänsyn till deras intressen och önskemål. Ni som arbetar på äldreboendet bör alltså tillsammans med er chef diskutera fram ett gemensamt förhållningssätt gentemot de boende och deras önskemål. Det är viktigt att denna typ av frågor ständigt diskuteras av alla anställda på äldreboendet och att alla säger vad de tycker. Eftersom ni alla, utom kontaktpersonen, verkar vara överens om hur ni ska förhålla er till den boende är det lämpligt att ni tar upp saken med kontaktpersonen.