svar: Arbetsgivaren kan enligt kollektivavtalet göra avsteg från arbetstidslagens regler om dygnsvila vid planerad verksamhet och för det behövs ingen dispens från Kommunal. Men eftersom detta är en lokal fråga är det svårt att ge ett centralt svar. Det kan vara så att arbetsgivaren väljer att göra avsteg för sommar och julhelg i syfte att undvika ett nytt arbetstidsschema med tätare helgtjänstgöring. Arbetstidsschema kan ändras vid vilken tidpunkt som helst, bara arbetsgivaren följer reglerna i kollektivavtalet.