svar: Enligt Las § 6 har arbetsgivaren rätt att provanställa i högst sex månader. Arbetsgivaren eller den anställde ska senast vid prövotidens utgång lämna besked om man inte vill att ­anställningen ska fortsätta. Prov-
anställning kan avbrytas även före sex månader om arbetsgivaren och den anställde kommit överens om detta eller om dessa regler finns i kollektivavtalet.
Men visst är muntligt löfte bindande. Det svåra är att bevisa att man fått löftet.